Sunday, October 14, 2018


Assalamualaikum,

Setelah sekian lama menyepi, pada petang yang mulia saya kongsikan sedikit panduan untuk anak-anak calon SPM 2018. Sila ikuti;

BIMBINGAN BAHASA MELAYU SPM, KERTAS 1

PENGENALAN:  Kertas 1 BM SPM merupakan bahagian terpenting dalam keseluruhan aspek yang ditanya dalam soalan SPM. Bahagian ini yang terdiri daripada 2 kertas iaitu Karangan Rangsangan (A) dan karangan umum (B) memuatkan keseluruhan 130 markah.

 KONSEP KARANGAN: Karangan boleh didefinisikan sebagai seni menyampaikan idea yang bernas dengan perantaraan bahasa yang kemas, tersusun serta menepati ciri-ciri hukum tatabahasa. Pelbagai ragam dan laras bahasa penting untuk diadunkan ketika menulis karangan. Hal ini penting untuk membangkitkan kesan yang mendalam terhadap idea dan hujah yang bakal disampaikan. Selain itu, sejajar dengan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), karangan hendaklah ditulis dalam pemeringkatan idea dan keupayaan untuk mengaplikasikan domain pengetahuan, menganalisis, mencerakin dan mencipta. Pada peringkat SPM, KARANGAN B merupakan nadi utama yang menentukan calon mendapat skor A+ atau sebaliknya. Hal demikian adalah penting kerana KARANGAN B membawa muatan markah terbesar iaitu 100 markah.

BINAAN SOALAN: Binaan soalan adalah berdasarkan 6 kategori utama yang dikenali sebagai dimensi. Terdapat 5 dimensi dan satu unsur sastera.

1.       DIMENSI DIRI – Soalan dalam dimensi diri banyak menyentuh isu umum yang ada kaitan langsung dengan individu. Hal-hal yang berkaitan dengan jati diri, matlamat hidup, pembentukan personaliti, persahabatan, pendidikan, kerjaya dan banyak lagi. Respon jawapan dalam dimensi diri hendaklah merujuk kepada diri anda sendiri. Dalam jawapan yang dikemukakan, calon hendaklah merujuk dirinya sebagai watak penting dalam jawapan tersebut. Seandainya tentang cita-cita dan matlamat hidup, maka calon hendaklah perihalkan matlamat dirinya sendiri. Sebagai lazim soalan dimensi diri akan mengambil tempat sama ada dalam soalan 1 mahupun soalan 2.

2.       DIMENSI KELUARGA - Soalan ini mengambil tapak kehidupan berkeluarga sebagai asas binaan isu dan tema dan tugasan soalan. Soalan yang ditanyakan adalah berkaitan dengan hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Pemberatan soalan terbahagi kepada:
i.                     Peranan ibu bapa atau keluarga kepada anak-anak
ii.                   Peranan anak-anak kepada ibu bapa

PERINGATAN: Sebagai lazim soalan ini amat popular dalam soalan 2. Amat jarang malah hampir tiada bentuk soalan yang ditanyakan melibatkan peranan secara bersama di pihak ibu bapa dan anak-anak dalam satu-satu isu yang dikemukakan. Isu-isu yang kerap dibangkitkan adalah berkaitan dengan kasih sayang, tanggunggjawab, kecemerlangan pelajaran anak-anak, sikap membalas budi, pembentukan keluarga bahagia dan membangunkan sahsiah anak-anak yang terpuji.

3.       DIMENSI UMUM – Dimensi Umum turut dikaitkan dengan Dimensi Masyarakat yang banyak membicarakan perihal penglibatan umum sama ada individu, anggota masyarakat, institusi, organisasi, NGO dan juga kerajaan. Kebanyakan tema soalan yang dikemukakan adalah yang berkaitan dengan isu umum sama ada peranan masyarakat ataupun kesan terhadap sesebuah institusi atau organisasi
i.         Pemberatan jawapan hendaklah mengambil kira peranan mana-mana pihak yang boleh dikaitkan dengan isu dan tema soalan.
ii.       Penggantian diri seperti ‘kita’, pelbagai pihak’ dan ‘masyarakat umum’ adalah sesuai digunakan untuk merujuk ketepatan pihak yang terbabit.
iii.      Sebagai rujukan mudah soalan yang berkaitan dengan dimensi masyarakat kerap kali terdapat dalam soalan 2 @ 3.

4.       DIMENSI NEGARA – Dimensi Negara yang dianggap sebagai soalan aras tinggi oleh para pelajar sebenarnya tidak sesukar seperti yang disangkakan oleh calon-calon. Dengan sedikit kelebihan rajin mengambil tahu perihal dan fenomena semasa sudah mencukupi untuk calon menjawab soalan ini. Rujukan mudah tentang isu yang dibangkitkan ialah tema yang berkaitan dengan dasar, polisi, matlamat dan perancangan kerajaan/negara. Antara isu yang pernah dikemukakan adalah seperti berikut:
i.                     Dasar perpaduan negara
ii.                   Dasar keselamatan sosial dan keselamatan negara
iii.                  Dasar bahasa
iv.                 Dasar pelajaran
v.                   Dasar pemakanan negara
vi.                 Dasar pertanian
vii.                Dasar kebudayaan dan warisan

5.       DIMENSI ANTARABANGSA (GLOBAL) – Dimensi Antarabangsa ialah soalan tetap yang ditanyakan dalam soalan 4. Soalan ini merangkumi segala aspek yang berkaitan dengan situasi semasa dunia, hubungan luar Malaysia dengan masyarakat antarabangsa. Isu-isu berbangkit adalah berkaitan dengan keselamatan, hubungan diplomatik, kejiranan antarabangsa, isu penindasan, keamanan dunia dan amalan saling bergantungan dalam kalangan masyarakat antarabangsa.

6.       UNSUR SASTERA – Soalan Unsur Sastera merupakan soalan tetap yang akan ditanyakan dalam soalan 5. Berpandukan soalan yang lepas-lepas, unsur sastera terbahagi kepada 3 kategori soalan yang sering ditanaya adalah seperti berikut:
i.                     Kategori kreatif – calon diberikan tema tertentu dan mereka dikehendaki menulis cerita atau cerpen yang mudah-mudah  berkaitan dengan tema.
ii.                   Kategori separa kreatif – calon diuji berdasarkan pemahaman mereka tentang bahan KOMSAS seperti unsur tema, persoalan, nilai, pengajaran, perwatakan dan latar. Sejak belakangan ini, soalan dalam bentuk ini akan diambil terus daripada mana-mana unsur sastera sama ada puisi mahupun prosa berdasarkan teks kajian murid di dalam kelas.
iii.                  Kategori bukan kreatif – soalan dalam kategori ini berdasarkan respon dan taakulan murid terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan isu seni dan kesusasteraan. Soalan akan dikemukakan dalam tema umum seperti galakan supaya gemar membaca karya-karya sastera dan sebagainya. Respon jawapan bagi kategori ini adalah dalam bentuk karangan biasa
PERINGATAN: Daripada 5 dimensi dan 1 unsur sastera yang ditetapkan dalam sukatan peperiksaan SPM, satu dimensi akan digugurkan sebagai langkah untuk mencukupkan 5 soalan. Daripada 5 soalan yang ditanya, calon hendaklah bijak dan benar-benar menguasai satu soalan sahaja yang perlu dijawab. Kesilapan mengenal pasti dimensi, isu dan tema pasti membawa padah kepada calon. Perlu diambil ingatan kegagalan untuk memperoleh markah aras cemerlang bagi karangan umum, peluang untuk calon memperoleh skor A+ atau A adalah agak gayat.

SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN SPM 2018. BERHATI-HATI MEMILIH SOALAN.
2 comments:

  1. Artikel yang baik, Pernahkah anda mendengar tentang LFDS (Perkhidmatan Pembiayaan Le_Meridian, E-mel: lfdsloans@outlook.com --WhatsApp Hubungi: +1-9893943740--lfdsloans@lemeridianfds.com) adalah sebagai perkhidmatan pendanaan Amerika Syarikat / UK yang mereka memberikan saya pinjaman $ 95,000.00 untuk melancarkan perniagaan saya dan saya telah membayarnya setiap tahun selama dua tahun sekarang dan saya masih mempunyai 2 tahun lagi walaupun saya senang bekerja dengan mereka kerana mereka adalah pemberi pinjaman Pinjaman tulen yang boleh memberi pinjaman kepada anda.

    ReplyDelete