Saturday, January 19, 2013

ULASAN SOALAN NO 2 - SPM 2012

Assalamualaikum,

SOALAN : Kebersihan kawasan sekitar penting untuk kesihatan dan keselesaan hidup. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir anggota masyarakat yang mengabaikan aspek kebersihan ini.

Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana yang bertajuk 'Menjaga Kebersihan Tanggungjawab Kita Bersama'.

Tulis rencana itu selengkapnya.

Isu soalan : Isu kebersihan
Tema : Kebersiha kawasan sekitar tanggungjawab besama
Fokus jawapan : Peranan semua pihak menjaga kebersihan

ULASAN:
Soalan ini termasuk dalam dimensi masyarakat. Sebelum ini, dalam tahun belakangan soalan 2 adalah yang berkaitan dengan dimensi keluarga. Walau bagaimanapun, bermula 2012 soalan dimensi keluarga tidak lagi ditanya.

Kandungan isi jawapan bagi soalan ini hendaklah melibatkan semua pihak. Calon mesti bijak mengolahkan isi karangan yang berkaitan dengan cara-cara pihak berkaitan melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menjaga kebersihan.

Soalan ini boleh dikategorikan sebagai soalan dengan isu yang ringan yang semua pihak dapat mengolahkannya.

Kelemahan calon jelas terlihat atas kurang upaya untuk memperlihatkan cara-cara pihak yang berkaitan memberikan sumbangan untuk mengekalkan tahap kebersihan dan kesihatan. Sila baca sebahagian daripada sampel karangan yang saya petik daipada modul saya. 

MENJAGA KEBERSIHAN TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA
Oleh : Amsyar  Al Jamili

                Bersih atau istilah dalam bahasa Arab iaitu nazifah adalah menjadi akar kata daripada sepotong Hadith nabi SAW yang bermaksud, “Kebersihan itu sebahagian daripada iman”. Huraian daripada Hadith di atas adalah menuntut supaya semua pihak mengutamakan kebersihan dalam semua perkara. Kebersihan lahir daripada hati  nurani dan diterjemahkan dengan sikap dan tingkah laku. Orang yang bersih jiwa nescaya bersihlah sikap dan tindakan lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Namun begitu, agak menyedihkan sejak belakangan ini, isu kebersihan terus menjadi wahana penting dalam masyarakat apabila masih ada segelintir anggota masyarakat yang tidak peka terhadap amalan yang sangat penting ini. Sikap mementingkan diri sendiri dengan tingkah laku lempar batu sembunyi tangan terus menyumbang terhadap pencemaran alam sekitar. Oleh itu, pelbagai prakarsa yang perlu digemblengkan oleh semua pihak agar Malaysia terus kekal sebagai sebuah negara yang bersih, sejahtera dan harmoni.

                Inisiatif yang paling utama adalah lahir daripada diri sendiri. Jikalau diukur daripada pernyataan Hadith Nabi yang bermaksud, “Setiap anak itu adalah putih bersih, melainkan ibu bapalah yang bakal mencorakkan warna untuk mereka” dengan jelas menerangkan bahawa setiap insan itu pada asalnya bersih. Individu hendaklah menjadikan kebersihan sebagai mukadimah dalam semua urusan hidupnya sama ada, kebersihan fizikal, pakaian dan makan minum. Kebersihan hendaklah dijadikan kelaziman bukan paksaan. Malahan kebersihan dan kekemasan sepatutnya dijadikan pancaran imej personaliti seseorang. Sepatutnya sebagai insan yang sempurna, tampilkan diri dengan fizikal yang kacak, pakaian yang segak dan pekerti yang hemah.

                Di rumah ibu bapa menjadi individu terpenting untuk memperkasakan model kebersihan dalam kalangan anggota keluarga. Sikap anak-anak adalah ceminan kepada ibu bapa kerana mengenal perdu lihatlah pada daunnya. Anak-anak harus ditanami sikap bersih yang bermula dari waktu bangun tidur, kemas diri, makan minum, pakaian, aktiviti semasa dan seterusnya sehingga tidur semula. Mereka harus dididik dengan tabiat suka akan yang cantik dan bersih sebaliknya benci akan kekotoran. Apabila nilai ini tertanam pasak di dalam jiwa anak-anak, nescaya ke mana-mana mereka pergi pun nilai yang sama tetap kekal. Fenomena alam sekitar kita yang semakin tercemar sejak belakangan ini adalah refleksi daripada tingkah laku anggota masyarakat yang tidak cukup asuhan tehadap prakarsa kebersihan. Dengan hal yang demikian, ibu bapa bolehlah dianggap sebagai arkitek kebersihan dan perancang mesra alam untuk diterapkan kepada anak-anak. Dalam hal ini, terdapat sepotong Hadith Rasulullah yang bermaksud, “Didiklah anak kamu yang bermula dari dalam buaian hinggalah ke liang lahad”.

NOTA : Dapatkan karangan penuh dalam modul saya edisi terbaru.

SIRI AKAN DATANG > SOALAN NOMBOR 3.

1 comment: