Friday, February 18, 2011

SIRI 2 : SOALAN KARANGAN

MENTAFSIR SOALAN KARANGAN  

     Seperti yang anda maklum, soalan karangan terbahagi kepada 5 dimensi (rujuk siri 1). Binaan soalan dibuat berdasarkan 4 asas seperti yang berikut ini

*  dimensi
*  isu
*  tema
*  fokus isi jawapan

     Sebelum membuat keputusan untuk memilih mana-mana soalan, pelajar (calon) hendaklah membuat pertimbangan yang wajar dengan merujuk keempat-empat asas di atas. Panduan tentang aspek-aspek di atas telah dibincangkan dalam siri yang lalu (siri 1). Berpandukan soalan di bawah, cuba kita analisiskan komponen soalan berdasarkan 4 asas yang dinyatakan di atas,


SOALAN :
Anak-anak degil, malas belajar, dan tiada matlamat hidup adalah antara cabaran getir kepada ibu bapa pada zaman ini. Oleh itu, ibu bapa perlu menghadapii gejala ini dengan penuh bijaksana untuk membimbing anak-anak ke jalan yang benar.

Beri komen anda tentang faktor-faktor yang mendorong gejala ini dan bincangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa.

Analisis komponen soalan :
Dimensi :  Keluarga
Isu :           Anak-anak/remaja
Tema :      Anak-anak degil, malas belajar, dan tiada matlamat hidup yang menjadi   
                   cabaran kepada ibu bapa
Fokus isi jawapan :
  
                           Fokus 1 - Faktor-faktor atau punca-punca
                           Fokus 2 - Usaha-usaha atau langkah-langkah menangani gejala tersebut

(Anda boleh  membuat rujukan skema isi untuk soalan ini dalam muka surat 56 Modul Pembelajaran Kendiri).


NOTA :  SIRI BERIKUTNYA TENTANG TEKNIK APLIKASI PENDAHULUAN KARANGAN
No comments:

Post a Comment