Wednesday, August 17, 2011

TUISYEN : TEKNIK MENGOLAH ISI KARANGAN

    Boleh dikatakan 90% pelajar yang saya temui ketika memberi ceramah, rata-rata memberitahu mereka terlalu payah untuk membuat olahan isi karangan. Jikalau mampu pun sekadar 2 atau 3 ayat sahaja. Malahan isi yang diolah menjadi separuh masak kerana gagal menjawab kehendak tema dan fokus isi. Ikuti perbualan di bawah ini:

Soal  : Selepas mengemukakan ayat khusus untuk isi utama, apakah cara yang mudah untuk saya membuka ayat huraian yang pertama?

Jawab  :  Berdasarkan aplikasi 1H + 4W anda dinasihati memilih teknik WHY terlebih dahulu untuk membuat olahan. Teknik WHY amat mudah kerana menjadi lazim dalam pertuturan semasa.  Lihat contoh di bawah;

    (IU) Signifikan paling utama program IM1S (1 murid 1 sukan) adalah dapat melahirkan remaja yang sentiasa sihat, cergas, dan cerdas.

Dengan menggunakan WHY, kita boleh bertanya, mengapakah dapat melahirkan remaja yang sihat, cergas, dan cerdas? H1 - Jawapannya tentulah program tersebut memberi peluang yang seluas-luasnya untuk remaja bergiat aktif dalam pelbagai program sukan.

  Sekarang olahan tersebut sekurang-kurangnya jadi begini:

Signifikan paling utama program IM1S (1 murid 1 sukan) adalah dapat melahirkan remaja yang sentiasa sihat, cergas, dan cerdas. Hal ini demikian kerana, program tersebut memberi peluang yang seluas-luasnya untuk remaja bergiat aktif dalam pelbagai acara sukan. 

Sekarang cuba anda selesaikan perenggan ini dengan rangka ayat-ayat olahan seperti di bawah ini:

H2 - WHY Peluang tersebut disokong dengan adanya perancangan yang teliti serta dilaksanakan ............?
H3 - WHAT Perancangan tersebut seperti menyediakan prasarana sukan yang lengkap, guru-guru yang terlatih, dan .......
H4 -  HOW Oleh itu, semua kegiatan sukan  diselaraskan dengan cara mengenal pasti bidang-bidang yang tertentu sesuai dengan .......
Tutup perenggan (tutup wacana perenggan) - Sesungguhnya, program 1M1S seandainya berjaya dilaksanakan seperti yang dirancangkan sudah pasti dapat melahirkan generasi masa depan yang sihat, aktif serta produktif.

AYUH, KITA BERHENTI DI SINI. CIKGU CADANGKAN ANDA MENCUBA SENDIRI UNTUK MELENGKAPKAN PERENGGAN INI. DALAM SIRI YANG AKAN DATANG CIKGU AKAN BERI CONTOH LENGKAP PERENGGAN INI. ANDA BOLEH BANDINGKAN NANTI.


No comments:

Post a Comment