Thursday, January 27, 2011

SAMPEL PENDAHULUAN DAN KESIMPULAN

Guru-guru dan pelajar2 yang dikasihi sekalian; 
     Janji saya pada siri yang lalu untuk membimbing anda tentang teknik penyediaan pendahuluan dan kesimpulan yang serasi dengan soalan. Sebelum itu kita rujuk semula soalan : 

Anda telah dilantik sebagai pengawas sekolah.

Sebagai pengawas, bincangkan peranan anda untuk membantu pihak sekolah membentuk murid yang berdisiplin.

Teknik terbaik untuk menulis pendahuluan bagi soalan ini ialah gambaran situasi sama ada situasi semasa atau situasi yang menunjukkan bukti pencapaian cemerlang sesebuah sekolah. Pelajar boleh membuat olahan awal pendahuluan dengan memberikan gambaran seperti di atas. Setelah itu, pelajar kaitkan situasi dengan salah satu elemen utama iaitu aspek keterampilan disiplin pelajar. Seterusnya dalam ayat-ayat terakhir, nyatakan pendirian anda tentang peranan yang akan anda lakukan. Lihat contoh pendahuluan di bawah:

       Kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan khususnya sekolah hendaklah diukur berdasarkan beberapa kriteria utama. Antara kriteria tersebut ialah kecemerlangan akademik, peningkatan dalam bidang kokurikulum, dan kewujudan budaya sekolah dengan mengutamakan aspek 3K. Komponen 3K  yang meliputi aspek kebersihan, keselamatan, dan keceriaan boleh menjadi budaya cemerlang kepada sekolah berkenaan. Namun demikian, semua perkara di atas tidak akan lengkap tanpa komitmen semua warga sekolah terhadap ketahanan disiplin para pelajarnya. Oleh itu, disiplin bolehlah dianggap sebagai enjin kedua yang bakal memacu sesebuah sekolah mencapai kejayaan dalam pelbagai aspek. Sebagai pelajar di sekolah saya sangat bersyukur kerana terpilih menganggotai badan pengawas sekolah. Pemilihan tersebut amat menuntut komitmen saya untuk memberikan yang terbaik agar dapat menjadi mata dan telinga dalam usaha memantapkan disiplin para pelajar. 

Analisis item pendahuluan :

Terdapat 3 item utama yang perlu dipatuhi pelajar apabila membuat pendahuluan karangan. Item-item tersebut ialah;
- olahan isu
- tema soalan
- fokus isi jawapan


Lihat pecahan ayat di bawah yang telah dipetik daripada sampel pendahuluan di atas untuk menentukan itam-item tersebut

Olahan isu soalan : Kecemerlangan ...hingga .... sekolah berkenaan
Tema soalan :  Namun demikian, ...hingga.... dalam pelbagai aspek
Fokus isi jawapan : Sebagi pelajar .... hingga .... para pelajar

 Untuk Panduan lanjut lihat buku saya, TARGET PRO SPM KARANGAN, terbitan SASBADI

Tuesday, January 25, 2011

ULASAN SOALAN KERTAS 1 SPM 2010

Ulasan Soalan

Soalan 1 : 
Anda telah dilantik sebagai pengawas sekolah.

Sebagai pengawas, bincangkan peranan anda untuk membantu pihak sekolah membentuk murid yang berdisiplin.

Kumpulan  Soalan : Dimensi individu
Tema Soalan : Pengawas Sekolah
Arah tuju Soalan (fokus isi) : Peranan saya sebagai anggota pengawas
Skop : Peranan sebagai pengawas dalam hal membentuk disiplin murid

Nota : Calon yang bijak pasti memahami tentang kehendak dan lingkungan soalan ini.  Laras bahasa dalam soalan ini adalah tentang pengakuan diri pelajar dengan menggunakan kata ganti diri SAYA sebagai seorang pengawas sekolah. Oleh itu, lingkungan isi yang dipilih hendaklah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh individu pelajar sebagai pengawas sekolah. Ikuti contoh isi-isi yang dicadangkan;

Isi-isi penting :

1.  Memperlengkap diri dengan sifat-sifat sahsiah yang terpuji dan akademik yang cemerlang – untuk dicontohi dan dapat melahirkan rasa segan dan hormat dalam kalangan pelajar.

2.  Mendampingi para guru-guru – memperoleh seberapa banyak panduan dan bimbingan guru serta dapat menyampaikan segala maklumat penting – berfungsi sebagai perantara pelajar dan guru

3.  Bersifat adil tetapi tegas  - tidak dianggap sebagai bermuka-muka serta sangat komited terhadap semua peraturan sekolah

4.  Mendampingi semua pelajar – tidak ada sikap pilih kasih dan pilih bulu – memegang falsafah pengawas bukan polis dan bukan hamba – melakukan yang terbaik agar aura organisasi pengawas sentiasa dihormati

5.  Bersikap proaktif – mengambill bahagian dan terlibat secara aktif dalam semua aktiviti sekolah – tidak memilih tugas serta berfikiran terbuka untuk membantu dan senang menerima teguran dan nasihat.

SOALAN 2 :


Seorang ibu dapat menjaga sepuluh orang anak tetapi sepuluh orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu.

Situasi seperti yang di atas sebenarnya tidak berlaku dalam sesebuah masyarakat .

Jelaskan tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan oleh anak-anak terhadap ibu bapa.

Kumpulan  Soalan : Dimensi keluarga
Tema Soalan : Tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa
Arah tuju Soalan (fokus isi) : Perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh anak-anak sebagai membalas jasa ibu bapa
Skop : Peranan sebagai anak-anak dan langkah-langkah yang haurs diambil untuk membalas jasa ibu bapa


Isi-isi penting :


1.  Menjaga maruah diri agar tidak menjatuhkan maruah ibu bapa – menjadi anak-anak yang memiliki akhlak, disiplin, dan perawakan yang baik.

2.  Memenuhi hasrat ibu bapa yang mahukan anak-anak menjadi insan yang berguna sama ada di dunia mahupun di akhirat – berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam kerjaya, dan berbudi bahasa terhadap ibu bapa dan masyarakat.

3.  Menghubungkan silaturahim sesama adik beradik, kaum keluarga serta handai dan taulan – mewujudkan keluarga yang bahagia dan masyarakat yang harmoni

4.  Mengambil alih tugas menjaga ibu bapa setelah mereka mencecah usia emas dan uzur – sentiasa berasa bangga kerana ditakdirkan Tuhan mempunyai peluang menjaga ibu bpa yang dalam keadaan tua dan uzur

5.  Tidak putus hubungan dengan ibu bapa sekalipun mereka telah meninggal dunia – sentiasa mengirimi mereka doa, menjaga hubungan baik dan silaturahim dengan kenalan dan sahabat handai ibu bapa sewaktu mereka hidup.


SOALAN 3 :
 
            Negaraku
            Tanah tumpahnya darahku
            Rakyat hidup bersatu dan maju
            Rahmat bahagia Tuhan kurniakan
            Raja kita selamat bertakhta

Lirik lagu Negaraku di atas antaranya menyentuh soal perpaduan, kesyukuran dan taat setia rakyat kepada negara.

Huraikan peranan setiap rakyat Malaysia dalam menjamin kesejahteraan negara sebagaimana dalam lirik tersebut.

Ulasan soalan :

-          Soalan tergolong dalam dimensi masyarakat dan negara
-          Tema soalan berkaitan dengan  melahirkan rakyat yang memiliki nilai-nilai kecintaan terhadap negara
-          Fokus jawapan adalah tentang peranan dan tanggungjawab rakyat  untuk merealisasikan impian seperti yang tersurat dan tersirat dalam llirik lagu Negaraku.

 Isi-isi penting :

1.  Setiap rakyat hendaklah memiliki sifat sayang dan cinta akan tanah air sendiri – menyemarak rasa bertuah kerana dilahirkan dalam sebuah negara yang selamat, maju dan makmur

2.  Semua rakyat perlu mengutamakan sikap saling bersatu dan menjunjung aspirasi perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum – menjaminkan keamanan dan keharmonian negara.

3.  Semua pihak perlu berusaha dengan gigih untuk membangunkan potensi ekonomi negara – segala potensi dan hasil mahsul negara hendaklah dimanfaatkan untuk faedah rakyat – melahirkan negara yang boleh bersaing dalam sektor ekonomi terutama menjelang hasrat WW 2020..

4.  Mensyukuri nikmat Allah yang telah mengurniakan kebahagiaan, keamanan, dan keselamatan

5.  Mentaati raja sebagai pemerintah tertinggi – menghormati pemimpin sebagai wadah untuk memupuk sikap bertolerasi dan saling berkaitan antara rakyat dan pemimpin.

 SOALAN 4 :
Penyakit berjangkit seperti selesema burung, influenza A (H1N1) dan meningitis atau radang otak telah menjadi isu global.

Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia untuk menangani wabak penyakit tersebut.

Ulasan soalan :
-          soalan bagi aras global iaitu calon dikehendaki peka terhadap segala perkembangan yang berlaku di luar negara
-          bertemakan penyakit berjangkit dan penyakit berbahaya dalam era moden
-          pengetahuan calon perlu melewati situasi yang sedang berlaku di luar dari Malaysia dan peka terhadap segala permasalahan dunia
-          jawapan berfokuskan langkah-langkah membendung penyakit-penyakit berjangkit seperti yang dinyatakan dalam soalan.
-          calon boleh mengaitkan juga dengan apa-apa penyakit lain yang seumpama dengannya sebagai bukti mereka memiliki pengetahuan yang luas.
 
1.  Badan dunia seperti WHO dan UNESCO hendaklah lebih peka dan proaktif menangani penyakit global seperti itu – WHO berfungsi sebagai pemantau dan penyelidik menangani gejala serangan penyakit, UNESCO berperanan mendidik manusia dalam aspek budaya dan gaya hidup yang sihat.

2.  Negara-negara yang disyaki menjadi punca awal penularan hendaklah lebih proaktif mencari sokongan dan bantuan luar – memperoleh kerjasama agar perebakan penyakit dapat disekat lebih cepat

3.  Semua negara bertanggungjawab mendidik rakyat masing-masing dalam pengamalan gaya hidup sihat – bantuan perlu diberi kepada negara-negara Dunia Ketiga dan negara miskin (sebagai langkah menyekat dan mencegah sebarang penularan penyakit berjangkit)

4.  Menilai dan mengkaji semula gaya pemakanan sesetengah masyarakat dunia yang terlalu eksotik – terdapat pendapat dan kajian yang menyatakan gaya pemakanan yang agak pelik boleh menyebabkan pembentukan penyakit – tafsiran maksud ayat al Quran, “Makanlah kamu dan minumlah kamu, tetapi janganlah kamu melampau-lampau”.

5.  Semua institusi pengajian dan pusat kajian strategik dunia perlu membuat kajian tentang kemungkinan pelbagai penyakit baru – kajian berdasarkan pola perubahan alam, iklim dan gaya hidup manusia yang semakin kompleks.


SAMPEL JAWAPAN LENGKAP SOALAN 1
   Kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan khususnya sekolah hendaklah diukur berdasarkan beberapa kriteria utama. Antara kriteria tersebut ialah kecemerlangan akademik, peningkatan dalam bidang kokurikulum, dan kewujudan budaya sekolah dengan mengutamakan aspek 3K. Komponen 3K  yang meliputi aspek kebersihan, keselamatan, dan keceriaan boleh menjadi budaya cemerlang kepada sekolah berkenaan. Namun demikian, semua perkara di atas tidak akan lengkap tanpa komitmen semua warga sekolah terhadap ketahanan disiplin para pelajarnya. Oleh itu, disiplin bolehlah dianggap sebagai enjin kedua yang bakal memacu sesebuah sekolah mencapai kejayaan dalam pelbagai aspek. Sebagai pelajar di sekolah, saya sangat bersyukur kerana terpilih menganggotai badan pengawas sekolah. Pemilihan tersebut amat menuntut komitmen saya untuk memberikan yang terbaik agar dapat menjadi mata dan telinga dalam usaha memantapkan disiplin para pelajar.

    Langkah terpenting yang bakal saya pegang ialah sentiasa berwaspada dengan doktrin buat apa-apa yang saya arahkan dan jangan ikut apa-apa yang mahu saya lakukan. Tingkah laku yang seolah-olah ibarat ketam mengajarkan anaknya berjalan betul adalah suatu pegangan yang bersifat kepimpinan menyalahi tauladan. Sebaliknya, sebagai pemimpin kecil di sekolah, saya hendaklah memperkemas dan memperlangkap diri dengan sifat-sifat sahsiah yang terpuji. Dalam pembinaan sahsiah yang terpuji, saya hendaklah menyedari bahawa tingkah laku yang baik hendaklah berjalan seiringan dengan pencapaian akademik yang cemerlang. Kedua-dua mekanisme tersebut menjadi teras yang membolehkan saya sentiasa menjadi contoh dan ‘role model’ kepada pelajar-pelajar yang lain. Apabila timbul rasa segan dan hormat dalam kalangan teman dan rakan, justeru mudahlah saya mendominasikan segala agenda yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sesungguhnya, saya sangat akur akan kata-kata  peribahasa, lulus jarum luluslah kelindan yang bermaksud jikalau kepala sudah baik nescaya yang mengekorinya pun pasti baik.

     Para guru ibarat jenderal dan komander dalam menentukan arah tuju sesebuah sekolah. Merekalah yang menjadi pembuat dan pelaksana dasar utama di sekolah. Dalam merealisasikan impian menjadi sekolah yang sifar masalah disiplin, saya perlu menjadi mata dan telinga kepada para guru. Selain itu, sebagai pelajar saya juga sangat dituntut untuk mendekati dan mendampingi para guru. Mendampingi mereka bukan bermakna saya harus mencari populariti dan publisiti murahan, sebaliknya saya harus mendapat dorongan dan tunjuk ajar yang betul sama ada dalam aspek akademik mahupun dalam menjalankan tugas sebagai pengawas. Saya yakin para guru dalam apa-apa situasi sekalipun sudah pasti menerima kehadiran pelajarnya  bagi melunaskan segala masalah. Apabila mengamalkan sikap sedemikian, saya sentiasa memperoleh kepercayaan daripada para guru dan dapat pula menyampaikan segala maklumat yang betul kepada guru tentang langkah-langkah memperkasakan disiplin. Dalam hal ini saya wajar meyakinkan rakan-rakan bahawa tiada seorang guru pun yang sanggup memusnahkan masa depan pelajarnya. Hakikat tersebut sesuai dengan kata-kata yang menyebut, “Walaupun bulan dan matahari yang terang-benderang cahayanya pasti akan gelap apabila sampai waktunya, namun suluhan sinar cahaya ilmu para guru akan tetap bersinar abadi dan selama-lamanya.

    Sebagai anggota pengawas dan dalam waktu yang sama sebagai pelajar, saya hendaklah boleh membezakan antara tanggungjawab dan khalayak. Oleh itu, agar tidak dituduh bermuka-muka, saya mestilah bersifat adil tetapi tegas dalam melaksanakan segala amanah. Dalam hal yang berkaitan dengan peraturan dan disiplin, saya haruslah berani menunjukkan ketegasan. Bertindak atas bukti dan fakta selain mengutamakan nasihat dan tunjuk pandu yang betul. Selain itu, sebagai pelajar yang berada dalam khalayaknya, saya tidak boleh menjadi kera sumbang semata-mata atas jawatan sebagai pengawas sekolah. Bukan cara kita mendisiplinkan orang lain tanpa kita memiliki karisme untuk mendampingi mereka dalam semua situasi. Kebijaksanaan ialah paksi dalam segala hal, ibarat orang mementung ular, ular dipentung biar mati, kayu pementung jangan patah, dan tanah datar jangan lembang.

    Konsep pelajar serba boleh sudah pasti menjadi falsafah hidup saya. Saya hendaklah ampuh dalam semua situasi agar menjadi serikandi, ibarat direndam tidak basah dan dibakar tidak hangus. Jalannya, saya hendaklah bersikap proaktif dan menjadi pelajar serba boleh. Selain akademik yang menjadi kiblat, saya perlu berketerampilan dalam pelbagai kegiatan kokurikulum di sekolah. Saya hendaklah menganggotai semua persatuan dan kelab yang diwujudkan di sekolah. Dengan sikap seumpama itu, saya  akan memperoleh laman pergaulan yang luas dan dapat berinteraksi dengan lebih ramai pelajar. Dalam khalayak rakan taulan yang luas, kita lebih mudah mendapat pelbagai maklumat, sokongan, teguran, dan nasihat yang berguna. Dengan perkataan yang lain sikap memberi dan menerima mudah terjalin dalam semangat toleransi yang tinggi. Dengan hal yang demikian terlaksanalah amalan baik iaitu, kerja muafakat hasil berkat.

    Sewajarnya, dalam memastikan sesuatu matlamat yang baik itu berjaya, kita haruslah memiliki niat yang baik dan ikhlas. Sebagai bakal pemimpin saya pasti berpegang dengan falsafah, “Kepimpinan hendaklah dihormati bukan ditakuti”. Antara yang memimpin dengan yang dipimpin hendaklah saling berganding bahu, ibarat serumpun bak sirih dan sejunjung bak serai. Saya yakin seandainya semua peranan tersebut dapat saya serta rakan-rakan pengawas yang lain  amalkan pastilah situasi disiplin di sekolah akan tekawal.


NOTA : KARANGAN INI DIKELUARKAN DENGAN IHSAN DARIPADA SAYA SENDIRI UNTUK DIEDARKAN KEPADA SEMUA PELAJAR YANG BERMINAT. SAMPEL BAGI SOALAN DALAM DIMENSI YANG LAIN BOLEH DIRUJUK DALAM MODUL TERBARU SAYA (2011) YANG BAKAL KELUAR PADA PENGHUJUNG FEBRUARI INI. SILA DAPATKAN NASKAH ANDA DENGAN MENGHUBUNGI  SAYA 
019 4789803.

 


Monday, January 24, 2011

SELAMAT MELANGKAH KE GERBANG ILMU 2011

Rakan-rakan pendidik yang dihormati sekalian,  
   Bersama-sama rasa syukur, dalam perasaan yang penuh tawadhuk saya beristiqamah untuk meneruskan program bimbingan mengarang ini bagi sesi 2011. Dengan harapan yang sangat tinggi, saya berhasrat untuk membantu rakan-rakan guru dan para pelajar dalam suatu siri terancang dan lengkap tentang panduan mengarang. Semua guru yang berminat melayari blog ISHAK MD SHAH diharapkan dapat memanfaatkan segala bahan yang bakal saya muatkan secara bersiri nanti. 

    Antara kandungan yang bakal dimuatkan nanti adalah seperti yang berikut ini:

Siri 1 : Konsep-konsep penting dalam karangan
Siri 2 : Teknik penganalisisan soalan dan komponen penting dalam soalan
Siri 3 : Panduan aplikasi pendahuluan
Siri 4 : Panduan aplikasi isi karangan yang menepati kehendak soalan
Siri 5 : Panduan olahan isi
Siri 6 : Teknik pengaplikasian ungkapan-ungkapan indah seperti peribahasa, kata-kata hikmat, slogan, dan sumber-sumber petikan yang sesuai
Siri 7 : Merupakan siri yang berterusan iaitu sampel karangan serta soalan latihan mengarang yang lengkap dengan skema isi.

    Saya amat yakin bagi guru yang tidak memanfaatkan peluang ini, jelas suatu kerugian yang besar untuk pelajar-pelajar anda. Semua aspek yang akan saya muatkan nanti merupakan koleksi pengalaman yang telah saya peroleh selama 13 tahun menjadi penceramah bimbingan mengarang di samping pengalaman menjadi penulis buku-buku teknik mengarang dengan penerbit SASBADI SDN BERHAD.

          AYUH, KITA MANFAATKAN BERSAMA DEMI KEBAIKAN ANAK-ANAK DIDIK